Chronimy Twoje dane, więcęj szczegółów TUTAJ
 
Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
x
Dziś jest: środa, 15-07-2020

IX Niesulicka Piątka

14.07.2014
 
Wyniki w poszczególnych kategoriach:
02.06.2014
 
W celu zarejestrowania do biegu głównego kliknij link znajdujący się poniżej
 
02.06.2014
REGULAMIN ZAWODÓW BIEGOWYCH
Niesulicka Piątka 2014
 
1. Organizator zawodów
Gmina Skąpe
Skape 65
66-213 Skąpe
Telefon 68 34 19 212
Faks 68 34 19 180
 
 
2. Cel zawodów
- popularyzacja aktywnego wypoczynku w czasie lata
- integracja odpoczywających grup
- wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych
 
 
3. Termin i miejsce
- 12 lipca 2014 r. (sobota) godz. 10.00
- biegi dla dzieci - od 12.30 do 13:30
- bieg główny - start 11.30
- ogłoszenie wyników oraz wręczenie pucharów/ medali/ dyplomów – 14.00
- Niesulice/ drogi asfaltowe/ teren leśny.
 
 
4. Trasa i dystans
1) Biegi dla dzieci
- trasa wytyczona na terenie byłego parkingu przy ośrodku wypoczynkowym LAGO (dawny Lumel) dystans 70 m, 100 m, 400 m, 800 m, 1200 m – w zależności od kategorii wiekowej
2) Bieg główny – Niesulicka Piątka
- trasa wytyczona po drogach asfaltowych i leśnych w obrębie i okolicach miejscowości Niesulice
- dystans 5 km
- start i meta na terenie byłego parkingu przy ośrodku wypoczynkowym LAGO (dawny Lumel)
 
5. Zgłoszenia
1) Zgłoszenia on-line
- zgłoszenia on-line do IX Niesulickiej Piątki będą przyjmowane do dnia 7.07.2014 r. Link do formularza zgłoszeniowego dostępny jest na stronie internetowej organizatora www.skape.pl w menu głównym,
- uczestnicy zgłaszający się do zawodów on-line otrzymają potwierdzenie nadesłania zgłoszenia,
2) Zgłoszenia osobiste
- w dniu imprezy w Sekretariacie zawodów na terenie byłego parkingu przy ośrodku wypoczynkowym LAGO (dawny Lumel) na formularzu zgłoszeniowym organizatora,
- zgłoszenia do biegu głównego przyjmowane są w godzinach 10.00 - 11.15
- zgłoszenia do biegów dla dzieci przyjmowane są w godzinach 10.00 -12.15
 
 
6. Uczestnictwo
1) W biegach dla dzieci mogą brać udział dzieci, których rodzice lub prawni opiekunowie osobiście zgłoszą swoje dzieci do biegu, w Sekretariacie zawodów, w dniu imprezy.
2) W biegu głównym mogą uczestniczyć:
- zawodnicy, którzy do dnia 12 lipca 2014r. ukończyli 16 lat, przy czym uczestnicy, którzy w dniu zawodów nie ukończyli 18 roku życia będą dopuszczeni do udziału w biegu jedynie po przedłożeniu w Sekretariacie zawodów pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych,
- dokonali zgłoszenia on-line lub osobiście w dniu biegu w Sekretariacie zawodów,
- otrzymali numer startowy i chip zwrotny.
3) Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie:
- własnoręczne podpisanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Sekretariacie zawodów,
- dokonanie wpłaty startowej,
- w celu weryfikacji zawodników zgłoszonych on-line, okazanie przez nich dowodu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna itp.).
4) Organizator nie zapewnia uczestnikom biegu ubezpieczenia OC. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
5) W ramach opłaty startowej zawodnicy otrzymują od organizatora:
- numer startowy do przypięcia z przodu koszulki,
- chip pomiarowy (zwrotny po zakończeniu biegu głównego),
- pamiątkową koszulkę z nadrukiem,
- butelkę wody mineralnej,
- posiłek na mecie,
- dla zwycięzców pamiątkowy medal, dyplom i puchar.
6) Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.
 
 
7. Opłata startowa
1) Uczestnicy biegu głównego zobowiązani są do wpłacenia wpisowego w wysokości:
15 zł – płatne do 7 lipca 2014r. przelewem i 30 zł – płatne w dniu zawodów.
2) Z opłaty startowej zwolnieni są: młodzież do 18 roku życia oraz osoby powyżej 70 lat.
3) Opłatę startową można uiścić:
- na miejscu w Sekretariacie zawodów w dniu biegu,
- przelewem na konto organizatora nr 70 1020 5402 0000 0002 0027 6899 do dnia 7.07.2014r.,
- w przypadku osób dokonujących wpłaty przelewem warunkiem ich dopuszczenia do zawodów jest zaksięgowanie wpłaty na koncie bankowym organizatora do dnia 7.07.2014 r.,
- w tytule przelewu proszę wpisać „IX Niesulicka Piątka” oraz swoje imię i nazwisko.
4) Opłata startowa raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na inną osobę.
 
 
8. Nagrody
1) dla najlepszych zawodników puchary, medale, dyplomy,
2) dyplomy uczestnictwa dla najmłodszych zawodników,
3) losowanie nagród spośród wszystkich uczestników biegów
 
9. Uwagi organizacyjne
1) Wszystkich uczestników IX Niesulickiej Piątki obowiązuje niniejszy regulamin;
2) Pomiar czasu będzie prowadzony przez firmę Pulsar Sport z wykorzystaniem chipów zwrotnych. Chipy będą wydawane nieodpłatnie w Sekretariacie zwodów 12 lipca 2014r. (sobota) przed biegiem;
3) Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu;
4) Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu;
5) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy;
6) Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej organizatora www.skape.pl. Po zakończeniu biegu wydruk wyników będzie można odebrać w Sekretariacie zawodów;
7) Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, o których powiadomi przed rozpoczęciem imprezy;
8) Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora;
9) Impreza ma charakter otwarty i jest ogólnodostępna.
  
 
Organizatorzy
 
 
28.05.2014
Przedstawiamy nową trasę biegu głównego (ok. 5km), który odbędzie się 12 lipca 2014r. Po więcej informacji zapraszamy już niebawem.
 
Zródło: na podstawie Google Maps
 


Urząd Gminy Skąpe
66-213 Skąpe 65

   
tel.:
68 341 92 12
68 341 92 13
68 341 92 27
   
faks:
68 341 91 80
   
e-mail:
   
Biuletyn Informacji Publicznej
 • COVID
 • ASF
 • Ptasia Grypa
 • Multimedialny Plan Gminy
 • Panorama gminy
 • Formularz kontaktowy
 • RSS
 • Galeria zdjęć
 • e-Kartki
 • Dotacje - Przewodnik
 • Księga gości
 • Księga gości
Odwiedziło nas
1 743 155 gości
Na stronie znajduje się
5 gości