Chronimy Twoje dane, więcęj szczegółów TUTAJ
 
Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
x
Dziś jest: środa, 08-07-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

13.10.2014

Kapitalny remont sali widowiskowej w miejscowości Węgrzynice oraz jej doposażenie

Program:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”

Współfinansowanie:
- środki Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 189.346,00 zł
- środki budżetu gminy – 223.169,35zł

Łączne nakłady: 412.515,35 zł

Termin realizacji:
- rozpoczęcie rzeczowe projektu: 22 września 2009 r.
- zakończenie rzeczowe projektu: 12 maja 2010 r.
- zakończenie finansowe projektu: 25 maja 2010 r.

Cele projektu:
Renesans życia kulturalnego, społecznego i gospodarczego w miejscowości Węgrzynice, prowadzący do wzrostu atrakcyjności wsi jako miejsca do życia poprzez organizację i/lub udział wszystkich jej mieszkańców w zajęciach sportowych, wydarzeniach kulturalnych oraz lokalnych imprezach i uroczystościach w nowowyremontowanej sali widowiskowej.


Przedmiot projektu:
Remont budynku świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Węgrzynice na działce nr 87. Zakres robót:

- wymiana stropu sceny,
- wymiana tynków wewnętrznych
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- wymiana instalacji elektrycznej
- wymiana posadzek
- ocieplenie styropianem elewacji ze strukturą
- roboty budowlane rozwiórkowe i murarskie wg PT
- wykonanie chodnika z polbruku

W ramach doposażenia sali zakupiono 10 stołów, 40 krzeseł, zestaw szyn przyściennych do siatkówki, siatkę do siatkówki.

Remont sali widowiskowej w Węgrzynicach

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Radoszyn oraz rurociągu tłocznego na trasie Radoszyn-Skąpe

Program:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskeij"
 
Współfinansowanie:
- środki Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1.428.943,00 zł
- środki budżetu gminy – 1.080.734,46 zł
 
Łączne nakłady: 2.509.677,46 zł
 
Termin realizacji:
- rozpoczęcie rzeczowe projektu: 30 kwietnia 2010 r.
- zakończenie rzeczowe projektu: 24 listopada 2010 r.
- zakończenie finansowe projektu: 31 grudnia 2010 r.
 
Cele projektu:
Poprawa życia mieszkańców jednej z największych miejscowości Gminy Skąpe, tj. wsi Radoszyn, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej, prowadzącej do podniesienia atrakcyjności miejscowości jako miejsca społeczno-gospodarczego rozwoju oraz ekonomicznego wzrostu, w związku z poprawą warunków prowadzenia działalności gospodarczej, wynikającej z wybudowania podstawowej infrastruktury technicznej we wsi.
 
Przedmiot projektu:
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Radoszyn oraz rurociągu tłocznego ścieków na trasie Radoszyn-Skąpe wraz z przepompowniami ścieków. Zakres robót obejmuje w szczególności:
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i kanalizacji tłocznej wraz z przepompowniami w m. Radoszyn, z których za pomocą rurociągu tłocznego będą zrzucane ścieki do studzienki zrzutowej położonej w m. Skąpe.
 
Budowa kanalizacji sanitarnej w Radoszynie

Remont z przebudową sali wiejskiej w miejscowości Darnawa

Program:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwojui”
 
 Współfinansowanie:
- środki Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 135.823,67 zł
- środki budżetu gminy – 102.530,71zł
 
 Łączne nakłady: 238.354,38 zł
 
 Termin realizacji:
- rozpoczęcie rzeczowe projektu: 11 czerwca 2010 r.
- zakończenie rzeczowe projektu: 15 listopada 2010 r.
- zakończenie finansowe projektu: 30 listopada 2010 r.
 
 Cele projektu:
Odrodzenie życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego we wsi Darnawa, podnoszące atrakcyjność miejscowości jako dogodnego miejsca życia i wypoczynku poprzez organizację i/lub udział wszystkich mieszkańców wsi w wydarzeniach kulturalnych, zajęciach sportowych i rekreacyjnych oraz lokalnych imprezach i uroczystościach w nowowyremontowanej sali wiejskiej.
 
Przedmiot projektu:
Remont budynku świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Darnawa na działce nr 4/5. Zakres robót:
 
- wymiana i uzupełnienie pokrycia dachowego z dachówki i papy wraz z opierzeniem i orynnowaniem,
- izolacja cieplna i przeciwwilgociowa stropów i posadzek,
- wymiana tynków wewnętrznych,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
- rozbiórka ścian, podłóg drewnianych i schodów drewnianych,
- wykonanie ścianek sanitariatów,
- wykonanie podłóg, posadzek oraz licowanie płytkami ścian i podłóg, szpachlowanie ścian,
- wykonanie robót malarskich i innych wykończeniowych,
- budowa przyłącza kanalizacyjnego,
- wymiana instalacji elektrycznej,
- naprawa schodów zewnętrznych.
 
Remont sali wiejskiej w Darnawie

Zakup tablic informacyjno-promocyjnych szansą rozwoju turystyki rowerowej i pieszej w Gminie Skąpe

Program:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)
 
Współfinansowanie:
- środki Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 14.221,94 zł
- środki budżetu gminy – 10.768,06 zł
 
Łączne nakłady: 24.990,00 zł
 
Termin realizacji:
- rozpoczęcie rzeczowe projektu: 25 maja 2011 r.
- zakończenie rzeczowe projektu: 30 czerwca 2011 r.
- zakończenie finansowe projektu: 27 września 2011 r.
 
Cele projektu:
Poprawa wizerunku gminy wiejskiej Skąpe jako miejsca rozwoju aktywnego wypoczynku, wykorzystującego walory krajobrazowe, kulturowe i historyczne oraz istniejące zasoby instrastruktury turystycznej, takie jak oznakowane szlaki rowerowe oraz liczne gospodarstwa agroturystyczne, a także budowanie tożsamości społeczności lokalnej, opierającej się na specyfice regionu bogatego w lasy i jeziora, wykorzystującej ten przyrodniczy potencjał dla podniesienia atrakcyjności turystycznej gminy oraz jej gospodarczego rozwoju
 
Przedmiot projektu:
Montaż 17 tablic (gablot) informacyjno-promocyjnych. Każda z tablic o wymiarach 120x80cm. Tablice wykonane z profili aluminiowych, jednodrzwiowe, zamykane na zamek patentowy. Uszczelnione przed warunkami atmosferycznymi. Konstrukcja nośna w postaci słupów aluminiowych. Wewnątrz powierzchnia informacyjna na magnesy. Na gózre szyby pasek zawierający herb gminy oraz nazwę sołectwa
 
Tablice informacyjno-promocyjne

Budowa pieszo-rowerowej ścieżki turystycznej w miejscowości Niesulice

Program:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi
 
Współfinansowanie:
- środki Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 143.059,00 zł
- środki budżetu gminy – 91.661,48 zł
 
Łączne nakłady: 234.720,48 zł
 
Termin realizacji:
- rozpoczęcie rzeczowe projektu: 26 lipca 2011 r.
- zakończenie rzeczowe projektu: 21 marca 2012 r.
- zakończenie finansowe projektu: 30 maja 2012 r.
 
Cele projektu:
Wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Skąpe poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż lini brzegowej jeziora Niesłysz, prowadzące do wzrostu ruchu turystycznego w miejscowości Niesulice oraz podniesienia atrakcyjności miejscowości, jako dogodnego miejsca wypoczynku oraz rozwoju aktywnych form rekreacji
 
Przedmiot projektu:
wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o długości 374,84 mb, szerokości 2,50m z kostki betonowej szarej i czerwonej; wykonanie balustrady wys. 1,20 m i dł. 7,60 m; wykonanie oświetlenia parkowego na słupach stalowych, szt. 18 na odcinku 395 mb
 
Ścieżka pieszo-rowerowa w Niesulicach

Dożynki gminne jako kontynuacja wielowiekowej tradycji ludowej święta plonów

Program:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)
 
Współfinansowanie:
- środki Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 10.911,56 zł
- środki budżetu gminy – 6.683,78 zł
 
Łączne nakłady: 17.595,34 zł
 
Termin realizacji:
- rozpoczęcie rzeczowe projektu: 28 sierpnia 2011 r.
- zakończenie rzeczowe projektu: 28 sierpnia 2011 r.
- zakończenie finansowe projektu: 22 stycznia 2013 r.
 
Cele projektu:
Wzrost poziomu aktywności mieszkańców gminy wiejskiej Skąpe zarówno w zakresie uczestnictwa, jak i organizacji wspólnej dla całej lokalnej społeczności imprezy dożynkowej, z wykorzystaniem istniejących zasobów w postaci prężnie działających Kół Gospodyń Wiejskich, zespołów śpiewaczych, Ochotniczej Straży Pożarnej i sołeckich organizacji niezrzeszonych oraz ich integracja wokół wspólnych wartości, jakimi są wielowiekowa tradycja ludowa związana ze świętem plonów oraz poczucie wspólnoty, prowadzące do budowania lokanej tożsamości i pozytywnego wizerunku gminy
 
Przedmiot projektu:
Przedmiotem operacji była organizacja w dniu 28 sierpnia 2011 r. w miejscowości Łąkie dożynek gminnych. Impreza ta wpisuje się w wielowiekową tradycję ludową organizacji święta plonów połączoną z obrzędem dziękczynnym za ukończenie żniw i prac polowych oraz uzyskanie plonów. W uroczystościach dożynkowych wzięli udział mieszkańcy wszystkich sołectw, tj. Błonie, Cibórz, Darnawa, Kalinowo, Łąkie, Międzylesie, Niekarzyn, Niesulice, Ołobok, Pałck, Podła Góra, Radoszyn, Rokitnica, Skąpe, Węgrzynice, Zawisze. Dożynki gminne zaplanowano następująco: 1. msza św. polowa, 2. korowód dożynkowy, 3. Wręczenie chleba władzom gminy, 4. gry, zabawy i konkursy dla dzieci i dorosłych, 5. Występy zespołu "Błękit" z Ołoboku, 6. rozstrzygnięcie "Konkursu na najpiękniejszą zagrodę w gminie Skąpe", 7. rozstrzygnięcie "Konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy", 8. występy Zespołu Śpiewaczego z Pałcka, 9. konkurs "Los szczęścia", 10. zabawa taneczna. 11. występy zespołów muzycznych "Alex" i "Terno"
 
Dożynki 2011 - Łąkie 28.08.2011

Sportowa Gmina Skąpe - Wielkie Pływanie i Bieganie Niesulice 2011

Program:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)
 
Współfinansowanie:
- środki Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 5.113,15 zł
- środki budżetu gminy – 3.440,36 zł
 
Łączne nakłady: 8.553,51 zł
 
Termin realizacji:
- rozpoczęcie rzeczowe projektu: 9 lipca 2011 r.
- zakończenie rzeczowe projektu: 9 lipca 2011 r.
- zakończenie finansowe projektu: 14 czerwca 2013 r.
 
Cele projektu:
Zwiększenie udziału mieszkańców gminy Skąpe oraz turystów przebywających na tym terenie w rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez organizację i udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej, wykorzystującej walory jednego z najpiękniejszych akwenów wodnych województwa lubuskiego - jeziora Niesłysz, połączonej z promocją idei bezpiecznego zachowania nad wodą
Przedmiot projektu:
Przedmiotem projektu była organizacja i przeprowadzenie jednej z największych imprez gminy Skape zatytułowanej ”Wielkie pływanie i bieganie”. Impreza miała charakter sportowo-rekreacyjny i zdążyła się już wpisać w kalendarz stałych wydarzeń kulturalno-sportowych naszej gminy. W roku 2011 odbyła się już po raz ósmy. Miejscem organizacji imprezy była zawsze miejscowość Niesulice położona nad najpiękniejszym jeziorem województwa lubuskiego - jeziorem Niesłysz. Jak co roku w ramach imprezy odbyły się zawody pływackie oraz bieg przełajowy, tzw. „Niesulicka PIĄTKA”, który został wpisany przez Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej do Grand Prix Województwa Lubuskiego w Długodystansowych Biegach Ulicznych i Przełajowych.
Wielkie pływanie i bieganie - 09.07.2011r.

Budowa wiaty na boisku sportowym w Ołoboku

Program:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)
 
Współfinansowanie:
- środki Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 14.227,78 zł
- środki budżetu gminy – 10.772,46 zł
 
Łączne nakłady: 25.000,24 zł
 
Termin realizacji:
- rozpoczęcie rzeczowe projektu: 1 października 2012 r.
- zakończenie rzeczowe projektu: 14 grudnia 2012 r.
- zakończenie finansowe projektu: 24 kwietnia 2013 r.
 
Cele projektu:
Poprawa warunków organizacji i uczestnictwa mieszkańców Gminy Skąpe w wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych na boisku sportowym we wsi Ołobok, poprzez budowę wiaty i modernizację szatni zlokalizowanej na boisku, prowadzących do podniesienia jakości lokalnych imprez i rozwoju społeczno-kulturalnego
 
Przedmiot projektu:
Operacja zrealizowana została na terenie północno-wschodniej części działki ewidencyjnej 85/1 (obręb Ołobok) w m. Ołobok, gm. Skąpe. Przedsięwzięcie polegało na:
• budowie otwartej wiaty konstrukcji drewnianej o powierzchni zabudowy 20 m2,
• wykonaniu utwardzenia terenu poprzez ułożenie kostki polbrukowej pod wiatą oraz na przedłużeniu w kierunku wschodnim, łącznej powierzchni 28 m2,
• wymianie w budynku istniejącej szatni dwóch okien o wymiarach 1,5x1,5 m oraz dwóch par drzwi o wymiarach 1,2 x 2,05 m oraz 1,0 x 2,05 m.
 
Wiata w Ołoboku

Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pałck

Program:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”

Współfinansowanie:
- środki Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 335.573,69 zł
- środki budżetu gminy – 221.428,30 zł

Łączne nakłady: 557.001,99 zł

Termin realizacji:
- rozpoczęcie rzeczowe projektu: 23 marca 2012 r.
- zakończenie rzeczowe projektu: 28 września 2012 r.
- zakończenie finansowe projektu: 12 czerwca 2013 r.

Cele projektu:
Wzbogacenie życia kulturalno-społeczno-gospodarczego wsi Pałck poprzez remont "centrum kultury", jakim jest świetlica wiejska, prowadzący do zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców w zakresie uczestnictwa we wszelkich wydarzeniach i uroczystościach organizowanych w nowowyremontowanej świetlicy, jak również poprawa jakości życia lokalnej społeczności oraz utrwalenie wizerunku wsi jako dogodnego miejsca do wszechstronnego rozwoju osobistego na wszystkich płaszczyznach życia


Przedmiot projektu:
Operacja polegała na:
- zmianie w programie użytkowym lokalu świetlicy bez zmian powierzchni zabudowy i kubatury budynku
- budowie w szczycie budynku dodatkowego wejścia z podjazdem dla niepełnosprawnych
- zmianie elewacji wschodniej
- remoncie dachu
- wymienie stolarki okiennej i drzwiowej
- wymianie systemu wentylacyjnego
- budowie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, ogrzewania oraz odgromowej
- remoncie podłóg
- przebudowie posadzek
- remoncie ścian i sufitów
- remoncie elewacji budynku
- przebudowie schodów wejściowych
- budowie chodnika wzdłuż budynku


Prezentacja przebiegu prac remontowych

Budowa pieszo-rowerowej ścieżki turystycznej w miejscowości Niesulice - etap II

Program:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwojui”
 
 Współfinansowanie:
- środki Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 118.492,00 zł
- środki budżetu gminy – 63.689,65 zł
 
 Łączne nakłady: 182.181,65 zł
 
 Termin realizacji:
- rozpoczęcie rzeczowe projektu: 5 kwietnia 2013 r.
- zakończenie rzeczowe projektu: 28 czerwca 2013 r.
- zakończenie finansowe projektu: 15 listopada 2013 r.
 
Cele projektu:
Wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Skape poprzez budowę kolejnego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej, dzięki której połączone zostaną dwie plaże gminne nad jeziorem Niesłysz, zapewniające wzrost ruchu turystycznego w miejscowości Niesulice oraz podniesienie jej atrakcyjności jako dogodnego miejsca wypoczynku oraz rozwoju aktywnych form rekreacji
 
Przedmiot projektu:
Budowa ciągu pieszo-rowerowego podzielonego na dwa odcinki (I i II), rozdzielone istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym wybudowanym w 2011 r.
Odcinek I:
długość 79,58 mb, szerokość ścieżki rowerowej 1,50m, szerokość chodnika 1,0 m, nawierzchnia z kostki betonowej, pobocze utwardzine
Odcinek II:
długość 202,70 mb, szerokość ścieżki rowerowej 1,50m, szerokość chodnika 1,0 m, nawierzchnia z kostki betonowej, pobocze utwardzine, oświetlenie parkowe, w tym 7 słupów oświetleniowych
 
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości Niesulice - II etap

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pałcku na potrzeby rozwoju społeczno-kulturalnego wsi Pałck

Program:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)
 
Współfinansowanie:
- środki Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 20.032,20 zł
- środki budżetu gminy – 10.767,35 zł
 
Łączne nakłady: 30.799,55 zł
 
Termin realizacji:
- rozpoczęcie rzeczowe projektu: 16 listopada 2012 r.
- zakończenie rzeczowe projektu: 12 grudnia 2012 r.
- zakończenie finansowe projektu: 7 października 2013 r.
 
Cele projektu:
Umożliwienie wszystkim mieszkańcom wsi Pałck uczestnictwa w wydarzeniach społeczno - kulturalnych wsi, poprzez wyposażenie oraz udostępnienie świetlicy wiejskiej
 
Przedmiot projektu:
Realizacja operacji przewidziana była w świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Pałck (dz. nr 83) gm. Skąpe. Przedsięwzięcie polegało na zakupie wyposażenia do wszystkich pomieszczeń stanowiących integralną część świetlicy wiejskiej (trzech sal, kuchni), w tym:
wyposażenie sali nr 1: 25 stołów, 100 krzeseł,
wyposażenie sali nr 2: 10 stołów, 40 krzeseł, regał 2 szt.
wyposażenie sali nr 3: regał 1 szt., stolik pod komputer 2 szt., komputer 2 szt.
Kuchnia: komplet mebli kuchennych 1 kpl., kuchenka gazowa 1 szt., kuchenka mikrofalowa 1 szt., patelnie 4 szt., brytfanki 2 szt., garnki 25l - 2 szt., 10l - 2 szt., termosy 6 szt., czajniki 2szt., naczynia (biały duralex): talerze duże głębokie, płytkie, deserowe - po 100 szt., waza - 6 szt., półmiski 20 szt., miski (na sałatki, bigos itp.) - 20 szt., dzbanki 10 szt., sosjerki 10 szt., bulionówki 100 szt. , cukierniczki 20szt., serwetniki 16 szt., szklanki (z uchem) 100 szt., literatki 100 szt., noże 80 szt., widelce 80 szt., łyżki 80 szt., łyżeczki 80 szt.
 
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pałcku

Budowa chodnika w centrum miejscowości Niesulice

Program:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwojui”
 
 Współfinansowanie:
- środki Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 43.600,00 zł
- środki budżetu gminy – 25.895,28 zł
 
 Łączne nakłady: 69.495,28 zł
 
 Termin realizacji:
- rozpoczęcie rzeczowe projektu: 8 kwietnia 2013 r.
- zakończenie rzeczowe projektu: 28 czerwca 2013 r.
- zakończenie finansowe projektu: 13 grudnia 2013 r.
 
Cele projektu:
Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców wsi Niesulice i przebywających tam turystów poprzez budowę chodnika w centrum miejscowości, sprzyjająca nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz relacji interpersonalnych pomiędzy użytkownikami ciągu pieszego, jak również pozwalająca na podniesienie estetyki miejscowości będącej wizytówką turystyczną gminy Skape
 
Przedmiot projektu:
Budowa chodnika na działkach nr 26/94 i 97/1 obręb Niesulice oraz 468 obręb Ołobok w miejscowości Niesulice o parametrach:
- długość 167,27 mb
- szerokość 1,5 m - 2,5 m
- nawierzchnia z kostki betonowej
- 5 podjazdów indywidualnych na posesje
 

 
Budowa chodnika w miejscowości Niesulice

Remont z przebudową sali wiejskiej w miejscowości Skąpe

Program:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”
 
Współfinansowanie:
- środki Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 255.215,00 zł
- środki budżetu gminy – 163.164,72 zł
 
Łączne nakłady: 418.379,72 zł
 
Termin realizacji:
- rozpoczęcie rzeczowe projektu: 13 czerwca 2012 r.
- zakończenie rzeczowe projektu: 31 października 2013 r.
- zakończenie finansowe projektu: 11 marca 2014 r.
 
Cele projektu:
Rozwój centrum kulturalno-społecznego wsi Skąpe, jakim jest sala wiejska, poprzez wzbogacenie oferty zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w nowo wyremontowanym obiekcie, prowadzące do zintensyfikowania działań integracyjnych lokalnej społeczności oraz jej szeroki udział w życiu wsi
 
Przedmiot projektu:
 
1) zmiany w programie użytkowym lokalu świetlicy wiejskiej oraz biblioteki gminnej bez zmian elewacji, powierzchni zabudowy i kubatury budynku oraz adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby toalet i kotłowni gazowej;
2) remont pokrycia dachu nad salą wiejską z malowaniem pokrycia z blachy ocynkowanej;
3) wykonanie ocieplenia zewnętrznego ściany od strony zachodniej z wykonaniem tynku mineralnego;
4) wykonanie izolacji termicznej stropu nad salą wiejską;
5) wykonanie schodów zewnętrznych i wewnętrznych oraz wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych;
6) roboty rozbiórkowe dot. ścian, otworów wejściowych, stolarki okiennej, posadzek, tynków itp. na terenie obiektu;
7) wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku oraz instalacji wewnętrznych: wod-kan, c.o., c.w.u., instalacji gazu ziemnego niskiego ciśnienia, a także instalacji elektrycznej i odgromowej;
8) przebudowę toalet ogólnodostępnych;
9) wykonanie toalet i kotłowni gazowej w budynku gospodarczym;
10) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
11) remont i częściową przebudowę posadzek;
12) remont wykończenia ścian i sufitów;
13) inne roboty nie wymienione powyżej, a niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z istniejącą dokumentacją.
 
 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Skąpem na potrzeby rozwoju społeczno-kulturalnego wsi Skąpe

Program:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)
 
Współfinansowanie:
- środki Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 19.952,27 zł
- środki budżetu gminy – 10.724,35 zł
 
Łączne nakłady: 30.676,62 zł
 
Termin realizacji:
- rozpoczęcie rzeczowe projektu: 16 listopada 2012 r.
- zakończenie rzeczowe projektu: 6 listopada 2013 r.
- zakończenie finansowe projektu: 25 kwietnia 2014 r.
 
Cele projektu:
Umożliwienie wszystkim mieszkańcom wsi Skąpe udziału i organizacji wydarzeń społeczno - kulturalnych wsi w związku z wyposażeniem świetlicy wiejskiej
 
Przedmiot projektu:
Realizacja operacji przewidziana była w świetlicy wiejskiej położonej w miejscowości Skąpe (dz. nr 385) gm. Skąpe. Przedsięwzięcie polegało na zakupie wyposażenia do wszystkich pomieszczeń stanowiących integralną część świetlicy wiejskiej (dwóch sal, kuchni), w tym:
wyposażenie sali nr 1: 25 stołów, 100 krzeseł,
wyposażenie sali nr 2: 10 stołów, 40 krzeseł,stolik pod telewizor, biurko, komputer, sprzęt nagłaśniający
Kuchnia: komplet mebli kuchennych 1 kpl., lodówka1 szt., kuchenka mikrofalowa 1 szt., patelnie 2 szt., brytfanki 2 szt., garnki 25l - 2 szt., 10l - 2 szt., termosy 10 szt., czajniki 2szt., naczynia (biały duralex): talerze duże głębokie, płytkie, deserowe - po 80 szt., waza - 4 szt., półmiski 20 szt., dzbanki 10 szt., sosjerki 10 szt., bulionówki 80 szt. , cukierniczki 20szt., serwetniki 16 szt., szklanki (z uchem) 80 szt., noże 80 szt., widelce 80 szt., łyżki 80 szt., łyżeczki 80 szt., robot kuchenny 1 szt.
 
Wyposażenie sali wiejskiej w Skąpem

Zakup komputerów do świetlicy wiejskiej w Ciborzu i Podłej Górze

Program:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty)
 
Współfinansowanie:
- środki Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – 12.181,15 zł
- środki budżetu gminy – 6.482,21 zł
 
Łączne nakłady: 18.663,36 zł
 
Termin realizacji:
- rozpoczęcie rzeczowe projektu: 14 kwietnia 2014 r.
- zakończenie rzeczowe projektu: 18 kwietnia 2013 r.
- zakończenie finansowe projektu: 18 lipca 2014 r.
 
Cele projektu:
Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Cibórz i Podła Góra poprzez wyposażenie dwóch świetlic wiejskich w komputery wraz z oprogramowaniem służące nabyciu podstawowych umiejętności posługiwania się urządzeniami elektronicznymi do przetwarzania informacji oraz szerokiemu zastosowania informacji w codziennym życiu społecznym, kulturalnym i ekonomicznymi
 
Przedmiot projektu:
świetlica wiejska w Ciborzu:
- 5 komputerów, w tym 4 komputery stacjonarne oraz 1 laptop
- 5 biurek pod komputery
- switch 8 portów
świetlica wiejska w Podłej Górze:
- 2 komputery stacjonarne
- 2 biurka pod komputery
- 1 router
 
Zakup komputerów do świetlicy wiejskiej w Ciborzu i Podłej Górze


Urząd Gminy Skąpe
66-213 Skąpe 65

   
tel.:
68 341 92 12
68 341 92 13
68 341 92 27
   
faks:
68 341 91 80
   
e-mail:
   
Biuletyn Informacji Publicznej
 • COVID
 • ASF
 • Ptasia Grypa
 • Multimedialny Plan Gminy
 • Panorama gminy
 • Formularz kontaktowy
 • RSS
 • Galeria zdjęć
 • e-Kartki
 • Dotacje - Przewodnik
 • Księga gości
 • Księga gości
Odwiedziło nas
1 729 398 gości
Na stronie znajduje się
4 gości